چاپ

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه های آلمان و اتریش (IADOEH) در سال ۱۳۸۱تشکیل و در بهمن سال ۱۳۸۹ براساس ضوابط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت یک انجمن (مردم نهاد NGO) در شهر تبریز به ثبت رسیده است. از نظر اهداف و ماهیت خود اولین مسسه مردم نهاد و قانونی در منطقه می باشد.